Jaka jest misja Spółdzielni Socjalnej 4SMART?

Spółdzielni Socjalnej 4SMART, cały przychód ze sprzedaży wyprodukowanych przez pracowników spółdzielni  przeznaczona tylko i wyłącznie na wspieranie działań mających na celu stworzenie nowych miejsc pracy dla osób wykluczonych społecznie, niepełnosprawnych, osób chorych psychicznie które z trudem mogą znaleźć pracę.

Ponadto dla wszystkich organizacji non profit, sklep udziela 20% rabatu na start na produkty oraz 40% na usługi wykonywane przez osoby pracujące w sklepie.

Spółdzielnia Socjalna 4Smart zajmuje się wspieraniem działań prospołecznych i osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem, społecznym i zawodowym, w szczególności dzieci, młodzież, osoby wchodzące w dorosłość, seniorów oraz osoby w trudnej sytuacji życiowej, zawodowej, finansowej i społecznej. Realizuje to poprzez szeroko pojęte działania aktywizujące społecznie i zawodowo, np. organizację miejsc pracy, prowadzenie kursów i szkoleń, działania edukujące i przygotowujące do życia dorosłego,  informatyzację osób starszych niwelującą ich wykluczenie społeczne. Działania Spółdzielni Socjalnej 4Smart są zawsze przemyślane i wielopłaszczyznowe. Organizując imprezy sportowe, rekreacyjne, kulturalne, wydarzenia artystyczne jak również turnieje sportowe, amatorskie ligi siódemek i szóstek piłkarskich zawsze mamy na względzie nie tylko ich pozytywny wpływ na zdrowy, aktywny tryb życia uczestników oraz aktywizację i integrację społeczności, ale także na tworzenie miejsc pracy przy ich realizacji.

Spółdzielnia Socjalna 4Smart wspiera również osoby niepełnosprawne. Na każdym etapie istnienia spółdzielni, 20% jej członków i współpracowników to osoby należące do tej grupy. Wsparcie oparte jest na przygotowywaniu dla nich miejsc pracy, umożliwiających niezależność finansową i społeczną. Osoby te zajmują się przygotowaniem i realizacją zleceń na puchary, medale, statuetki, figurki, trofea sportowe a także nanoszeniem nadruków na nie oraz na stroje sportowe.

Oprócz własnych realizacji, w ramach misji, Spółdzielnia Socjalna 4Smart wspiera organizacje non-profit oraz realizatorów projektów non-profit, kierowanych przede wszystkim do wcześniej wspomianych osób, poprzez wyposażanie w puchary, medale, statuetki, trofea sportowe czy dyplomy.

 

Spółdzielnia Socjalna 4Smart ma zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne cele działalności. Wewnętrznymi celami są działania mające na celu pomoc i wsparcie jej członków oraz innych, zgłaszających się do niej osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Spółdzielnia realizuje je przede wszystkim poprzez tworzenie miejsc pracy przy organizowanych imprezach sportowych i rekreacyjnych oraz przy realizacji zamówień na puchary, medale, treofea sportowe, koszulki sportowe, komplety piłkarskie, komplety siatkarskie, komplety koszykarskie, stroje freestyle, sprzęt sportowy i akcesoria treningowe.

Cele zewnętrzne dotyczą współpracy z jednostkami państwowymi, samorządami, stowarzyszeniami i fundacjami przy organizowaniu, często bezpłatnych dla końcowych beneficjentów, w tym przede wszystkim dzieci i młodzieży, imprez sportowych i rekreacyjnych na zasadach powierzenia lub wsparcia realizacji zadania publicznego.